Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày….tháng….năm……Số………………………..
Nợ……………………..
Có.……………………..

– Họ và tên người giao: ……………………………………………..
– Theo……………..số………..ngày……….tháng……….năm…………của…………………..
Nhập tại kho: ………………………….địa điểm:…………………………

STTTên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo
chứng từ
Thực nhập
ABCD1234
Cộngxxxxx

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………….
– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………….

Ngày….tháng….năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận cónhu cầu nhận)
(Ký, họ tên)

Bài Viết Liên Quan