Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường Mẫu số 02GTTT3/001 mới nhất

Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường Mẫu số 02GTTT3/001 mới nhất ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

 Mẫu số: 02GTTT3/001

 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

 Ký hiệu: AB/13P

       Liên 1: Lưu                                            Số:         0000001

 Ngày……..tháng…….năm 20….

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số tài khoản………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ tên người mua hàng………………………………………………………. …… ……. ……………………………………………

Tên đơn vị……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ…………………………………………………….. Số tài khoản………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:…………….. MST:……………………………………………………………………………………………..

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in ………., Mã số thuế ……..)

 

Bài Viết Liên Quan