Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,… được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,…

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
Ngày …tháng …năm ….

Số: ……………………
Nợ: …………………..
Có: ……………………

Căn cứ Quyết định số: ……………..ngày ….tháng ….năm ………của…….
về việc bàn giao TSCĐ…………………………………………
ban giao nhận TSCĐ gồm:
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Đại diện bên giao
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Đại diện bên nhận
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ ……………………………Đại diện………
Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………………………………………
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STTTên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐSố hiệu TSCĐNước sản xuất (XD)Năm sản xuấtNăm đưa vào sử dụngCông suất
(diện tích thiết kế)
Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyểnChi phí chạy thử……..Nguyên giá TSCĐTài liệu kỹ thuật kèm theo
ABCD12345678E
Cộngxxxxxx

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STTTên,quy cách dụng cụ, phụ tùngĐơn vị tínhsố lượngGiá trị
ABC12
Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, ho tên)

Bài Viết Liên Quan