Khóa học Nghề Kế Toán Thuế Thực Tế trong DN Sản Xuất

I. MỤC ĐÍCH & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Mục đích:

– Khoá học “ Nghề kế toán thuế thực tế trong DNSX”  một trong những khoá học đặc biệt được thiết kế cho bộ máy kế toán trong một Công ty chuyên về  Sản Xuất hoặc cho các bạn đang có nhu cầu sẽ làm việc trong một công ty sản xuất.

– Với phương pháp đào tạo: “Truyền nghề – Cầm tay chỉ việc kết hợp với việc Nghiên cứu và Vận dụng chính sách chế độ kế toán thuế hiện hành vào bài học , khóa Đào tạo nghề kế toán thuế thực tế trong DNSX này đã giúp cho các KTT, KTTH, Kế Toán Thuế không những nắm vững về lý luận, mà còn giỏi về kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn.

– Với giáo trình đặc biệt là bộ hoá đơn chứng từ hoàn chỉnh phát sinh thực tế, thể hiện được tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại một Công ty chuyên về sản xuất vẫn đang hoạt động bình thường!.– Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm làm quyết toán thuế thực tế, đã từng kiểm toán và có phương pháp truyền đạt tốt sẽ giúp các bạn làm được thành thạo các phần hành kế toán trong một DNSX, đồng thời có thể nắm rõ được các chính sách và chế độ liên quan để tư vấn cho BGĐ khi cần thiết!
2. Đối tượng:
Khóa học này được áp dụng cho tất cả các Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên muốn nâng cao nghiệp vụ thực tế và muốn nắm vững chính sách chế độ kế toán thuế hiện hành để có thể xử lý & tối ưu hoá chi phí tính thuế cho DN. Đồng thời, nó cũng phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường chuyên ngành tài chính kế toán có nguyện vọng sẽ làm kế toán trong một công ty chuyên về sản xuất.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHOÁ ” NGHỀ KẾ TOÁN THUẾ THỰC TẾ TRONG DNSX”:

1. Hệ thống lại lý thuyết kế toán trong loại hình DNSX:

– Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

– Hướng dẫn cập nhật, cách nghiên cứu và vận dụng chính sách thuế mới nhất trong quá trình học cho học viên như Thông tư 111/2013 về thuế TNCN;  Thông tư 78/2014 về thuế TNDN; Thông tư 96/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014 và một số VBPL liên quan hiện hành.

– Cập nhật sự thay đổi của Chế Độ Kế Toán DN theo Thông tư 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 (Thay thế QĐ15 và có hiệu lực từ 01/01/2015)

– Đặc điểm hoạt động trong DNSX ( sản xuất theo đơn đặt hàng, sản xuất hàng loạt)

– Sơ đồ kế toán tổng quát trong doanh nghiệp SX

– Quy trình quản lý kho trong DNSX

– Kế toán Nhập Xuất kho NVL, CCDC phục vụ SX (Phương pháp tính giá, xây dựng định mức)

– Kế toán tính toán và bổ chi phí NCTT (các hình thức trả lương, các khoản giảm trừ)

– Kế toán tính toán và phân bổ chi phí SXC (CP KH TSCĐ, PB CPTT, Luơng NVPX…)

– Kế toán giá thành thành phẩm, nhập xuất kho thành phẩm

– Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN.

– Kế toán các khoản thuế trong DNSX

– Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt.

2.  Đào tạo kế toán trên bộ hóa đơn chứng từ thực tế:

– Giới thiệu bộ hoá đơn chứng từ phát sinh thực tế của DNSX

– Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán mua vào, bán ra, chi phí…

– Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác trên phần mềm kế toán

– Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán…

– Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

– Hướng dẫn lập các bút toán cuối kỳ.

– Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

3. Đào tạo và thực hành kế toán thực tế  về xây dựng và quản lý DMNVL:

– Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DMNVL, CCDC, TP.

– Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK, lập BCNXT từ PNK, PXK

– Hướng dẫn học viên lập KHSX, DMSX

– Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành thành phẩm

– Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.

– Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho

4. Đào tạo Thực hành kế toán thực tế về ngân hàng và công nợ:

– Căn cứ cơ sở pháp lý của các khoản công nợ là gì?

– Nhập dữ liệu ngân hàng vào sổ kế toán

– Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH

5. Đào tạo và thực hành thực tế về lập BCTC & quyết toán Thuế các loại:

– Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết tháng, năm.

– Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

– Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

– Hướng dẫn học viên lập Tờ khai tự quyết toán thu nhập Doanh nghiệp

– Hướng dẫn chuyển sổ, in ấn sổ sách và quản trị dữ liệu

– Tổng quan về kế toán DNSX, giải đáp vướng mắc trong DNSX.

III. LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC:

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

– Nắm bắt được các kiến thức về hoạt động tại một DNSX (Sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt);

– Nắm được quy trình hạch toán kế toán trong một DNSX;

– Hiểu và có kỹ năng tốt  từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong một DNSX một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế TNCN & thuế TNDN,… trong DNSX một cách thành thạo);

– Nắm được mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động sản xuất, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động sản xuất phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp sản xuất hiệu quả nhất;

– Nhận biết được sự hợp lý và bất hợp lý của bộ Báo Cáo Tài Chính trong một Doanh Nghiệp Sản Xuất để có những điều chỉnh kịp thời;

– Ngoài ra, các bạn sẽ hiểu và biết cách vận dụng các Thông tư, văn bản mới về thuế vào một DNSX để có thể phân biệt được chi phí hợp lý & không hợp lý; thấy được sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế; phân biệt được Lợi Nhuận Kế Toán và Lợi Nhuận Thuế thông qua việc nghiên cứu và vận dụng các Thông tư hiện hành về Thuế như: Thông tư 111/2013 về thuế TNCN; Thông tư 78/2014 về thuế TNDN; Thông tư 119/2014; Thông tư 151/2014; Thông tư 26/2015; Thông tư 96/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư 78;…

– Thậm chí sau khoá học này, các bạn có thể tư vấn về kế toán thuế cho BGĐ và các luật khác có liên quan trong hoạt động của một DNSX để có thể tối ưu hoá chi phí cho DN.

IV. HỌC PHÍ:  Giá gốc: 5,000,000

Bài Viết Liên Quan