Văn bản pháp luật BHXH

  • Chính sách mới về bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 01/2016

    Sau đây là 09 chính sách mới về bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực trong tháng 01/2016Chế độ thai sản đối với namTừ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: - 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường; - 07 … Đọc Thêm