TUYỂN DỤNG

  • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ

    Mô tả chi tiết công việc - Thu thập, xử lý. sắp xếp hóa đơn, chứng từ kế toán - Kê khai làm báo cáo thuế tháng, quý, năm - Quyết toán thuế, lập báo cáo Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Độ tuổi từ 22 trở lên - Có kinh nghiệm làm việc từ 2 đến 3 năm trong lĩnh vực thuế - Thành thạo các phần … Đọc Thêm