Mẫu tờ khai thuế

 • Tờ khai đăng ký thuế dành cho tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số:01-ĐK-TCT)

  Tờ khai đăng ký thuế dành cho tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số:01-ĐK-TCT)

  Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế … Đọc Thêm

 • Tờ khai đăng ký thuế dùng cho đơn vị trực thuộc (Mẫu số:02-ĐK-TCT)

  Tờ khai đăng ký thuế dùng cho đơn vị trực thuộc (Mẫu số:02-ĐK-TCT)

        HƯỚNG DẪN KÊ KHAI  MẪU SỐ 02-ĐK-TCT 1. Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức Việt Nam) … Đọc Thêm

 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (Mẫu số 01/TTĐB)

  Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (Mẫu số 01/TTĐB)

  Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐBTờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)  CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT [01]  Kỳ tính … Đọc Thêm

 • Tờ khai thuế tài nguyên (Mẫu số 01/TAIN)

  Tờ khai thuế tài nguyên (Mẫu số 01/TAIN)

  Tờ khai thuế tài nguyên Mẫu số 01/TAINTờ khai thuế tài nguyên Mẫu số 01/TAIN ( Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2003/TT-BTC) ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính  CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     Độc lập - Tự … Đọc Thêm

 • Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

  Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

   Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư 26/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)  CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (Dành cho người nộp thuế … Đọc Thêm

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN)

  Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN)

  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 03/TNDNTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh … Đọc Thêm

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu số: 05/QTT-TNCN)

  Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu số: 05/QTT-TNCN)

  Mẫu số: 05/QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho … Đọc Thêm

 • Mẫu tờ khai thuế TNDN (Mẫu 04/TNDN)

  Mẫu tờ khai thuế TNDN (Mẫu 04/TNDN)

  Mẫu Tờ khai thuế TNDN Mẫu 04/TNDN dành cho những DN tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP … Đọc Thêm

 • Mẫu tờ khai môn bài mới nhất năm 2017

  Mẫu tờ khai môn bài mới nhất năm 2017

  Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017. Bãi bỏ Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của  Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017Tờ khai Lệ phí Môn bài theo Nghị định 139 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc … Đọc Thêm

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số:08-MST)

  Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số:08-MST)

                                                                                                              Mẫu số:08-MST                                                                                                                                                     ( Ban hành kèm theo Thông … Đọc Thêm

 • Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu số: 06/GTGT)

  Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu số: 06/GTGT)

                                                                                                                                                                              Mẫu số: 06/GTGT                                                                                                                 … Đọc Thêm

 • Mẫu chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng (Mẫu số :07/GTGT)

  Mẫu chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng (Mẫu số :07/GTGT)

                                                                                                                                 Mẫu số: 07 /GTGT                                                                                                                                 (Ban hành kèm theo Thông tư … Đọc Thêm

 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Mẫu số :01/KHBS)

  Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Mẫu số :01/KHBS)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                   Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư                                                            … Đọc Thêm

 • Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp (Mẫu số 01-7/GTGT)

  Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp (Mẫu số 01-7/GTGT)

  Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Mẫu 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.                                                                                               … Đọc Thêm