MẪU BIỂU VBPL

 • Công văn 3652/TCT-TNCN – Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

  Công văn 3652/TCT-TNCN – Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

  Để giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung ương Đảng mời tham gia tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng, Tổng cục Thuế đã có công văn 3652/TCT-TNCN trả lời Cục thuế TP Hà Nội ngày 15/08/2016. Kế toán thuế Thông Minh xin trình bày chi tiết nội … Đọc Thêm

 • Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu điểm mới của Thông tư 130/TT-BTC hướng dẫn NĐ100/2016

  Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu điểm mới của Thông tư 130/TT-BTC hướng dẫn NĐ100/2016

  Ngày 16/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP. Theo đó, công văn giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế TNDN và quản lý thuế. Sau đây, … Đọc Thêm

 • Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

  Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …Dưới đây Công ty kế toán thuế Thông Minh xin chia sẻ mẫu quyết … Đọc Thêm

 • Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

  Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

  Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,… được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,…Đơn vi:………..Bộ phận:……….Mẫu số: 01 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 … Đọc Thêm

 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

  Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

  Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).       GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt [  ] Chuyển khoản [  ] Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: …………………… Địa chỉ: ……………………………… ……………….Huyện: … Đọc Thêm

 • Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

  Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

  Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Địa chỉ:……….                             Mẫu số: 02 – BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng … Đọc Thêm

 • Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

  Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

  Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP … Đọc Thêm

 • Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39

  Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39

  Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua: Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:Đơn vị tính: SốSTT Loại hóa đơn, chứng … Đọc Thêm

 • Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

  Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

  Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT mẫu TB01/AC loại dành cho tổ chức, doanh nghiệp Theo TT 26/2015/TT-BTC thay thế cho thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng mẫu TB01/AC được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC. Xem thêm: Thủ tục phát hành hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ … Đọc Thêm