Kế toán xuất nhập khẩu

  • KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU

    KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU

    Tiêu chuẩn công việc của Kế toán xuất nhập khẩu - Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán, Ngân hàng - Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Thủ tục thanh lý, khai báo định mức hải quan… và những công việc liên quan đến xuất nhập khẩu - Am hiểu Luật … Đọc Thêm