Kế toán kho

  • Quy trình nhập kho hàng hóa vật tư

    1. Các bước trong Quy trình nhập kho hàng hóa vật tư Bước 1: Khi mua hàng về, nhân viên mua hàng, hoặc người nhập hàng sẽ có yêu cầu nhập kho. Yêu cầu nhập kho này có thể lập thành mẫu hoặc bằng lời  nói, tùy theo quy định của từng doanh nghiệpBước 2: Kế toán kho nhận được yêu cầu nhập kho, … Đọc Thêm

  • Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư

    1. Các bước trong Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư Bước 1: Khi có nhu cầu sử dụng vật tư, hoặc bán hàng, nhân viên có nhu cầu sẽ lập Yêu cầu xuất kho. Yêu cầu xuất kho sẽ được lập thành mẫu hoặc bằng miệng, tùy theo quy định của từng doanh nghiệpBước 2: Kế toán kho tiến hành lập Phiếu xuất … Đọc Thêm

  • Công việc của kế toán kho

    Tùy từng mô hình quản lý của các doanh nghiệp, cũng như lĩnh vực  hoạt động mà Công việc của kế toán kho có thể có những yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, để làm một kế toán kho tốt, Kế toán thông minh xin chia sẻ với các bạn bài viết sau: Trước tiên, Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản quan trọng … Đọc Thêm