Hướng dẫn thủ tục BHXH

  • Hướng dẫn thủ tục Bảo hiểm

    Kế toán thuế Thông Minh hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong trường hợp tham gia lần đầu cho cán bộ công nhân viên trong Công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác … Đọc Thêm