Dịch vụ hoàn thuế

  • QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

    Điều 10. Lập và gửi hồ sơ hoàn thuế1. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gồm:- Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) (sau đây gọi là Thông tư số … Đọc Thêm

  • DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

    DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

    Hoàn thuế là quy định của Bộ tài chính về việc trả lại tiền thuế mà doanh nghiệp, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.Ở bất kỳ thời điểm nào, công tác hoàn thuế có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp: nó thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thông qua … Đọc Thêm