Dạy kế toán thực tế

  • Dạy kế toán thực tế

    Dạy kế toán thực tế

    Kế toán thuế Thông Minh chuyên dạy thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm kế toán bằng hóa đơn, chứng từ thực tế. Dạy thực hành kế toán thuế trên phần mềm HTKK, dạy thực hành lập sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Thông Minh (Itas). Chúng tôi xin cam kết 100% với các bạn là: Sẽ … Đọc Thêm