Chế độ kế toán - kiểm toán

  • Chế độ kế toán – Kiểm toán hiện hành mới nhất

    Chế độ kế toán – Kiểm toán hiện hành mới nhất

    Trong ngành nghề kế toán hiện nay, khi làm việc, người kế toán luôn phải đặc biệt hiểu rõ các luật định, chuẩn mực kế toán, và đặc biệt là các chế độ kế toán. Vậy chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam được phân loại như thế nào và được áp dụng ra sao vào thực tiễn? Mời các bạn cùng Kế toán thuế … Đọc Thêm